• slider1

  • slider1

پروژه تامین اتصالات و فلنج های شرکت کالای پتروشیمی

وضعیت پروژه: انجام شده

تاریخ شروع: 1392/02/25

تاریخ پایان: 1393/06/25

توضیحات: تامین و واردات اتصالات و فلنج در سایز و متریالهای مختلف جهت پروژه های پتروشیمی های منطقه خوزستان شرکت کالای پتروشیمی توسط کارشناسان تخصصی اتصالات و فلنج شرکت پترو کاسپین