پمپ پیستونی

خلاصه توضیحات:

عملکرد پمپهای پیستونی به این صورت می باشد که یک طرف محور محرک توسط یاتاقان سوزنی به صفحه شیار دار متصل شده و طرف دیگر به یاتاقان‌های توپی متصل می‌شود و از آن جا به الکتروموتور وصل می‌شود

توضیحات محصول

اجزای اصلی و مهم یک پمپ پیستونی شامل

۱-پیستون‌ها ۲- محفظه پیستون‌ها (سیلندر) ۳-صفحه زاویه گیر ۴-صفحه شیار دار ۵- کنترل کننده پیستون ۶- محور محرک

عملکرد پمپهای پیستونی به این صورت می باشد که یک طرف محور محرک توسط یاتاقان سوزنی به صفحه شیار دار متصل شده و طرف دیگر به یاتاقان‌های توپی متصل می‌شود و از آن جا به الکتروموتور وصل می‌شود. صفحه زاویه گیر با محور محرک چرخیده و به وسیله کنترل کننده پیستون‌ها و فنری به حالت تعادل می رسد . زاویه صفحه زاویه گیر با کنترل کننده پیستون قابل کنترل است محفظه پیستون‌ها به محور وصل می‌شود، پیستون‌ها درون محفظه جای گرفته و انتهای حرکت شان توسط لغزنده هایی که به صفحه جریانی وصل هستند ، کاهش می یابد. پیستون‌ها درون سوراخ‌های محفظه که سیلندر نامیده می‌شود جای می‌گیرند و با آن می‌چرخند محفظه پیستون‌ها از طرف دیگر به صفحه شیار دار متصل است. دو نوع پورت در صفحه شیاردار است که یکی پورت مکش است که به ورودی پمپ متصل می‌شود و دیگری پورت تخلیه است که به خروجی پمپ متصل می‌شود. چرخش سیلندرها سبب می‌شود که جریان از طریق صفحه شیار دار وارد یا خارج شودوهم چنین این حرکت چرخشی سبب حرکت رفت و بر گشتی پیستون هامی شودوباعث می شود که پمپاژ صورت گیرد .