پمپ سیرکولاتور

خلاصه توضیحات:

کلمه سیرکولاتور صرفا” یک اصطلاحه است به هر پمپی را که در مدار بسته ای قرار دهیم چه در مسیر رفت و چه برگشت حکم پمپ سیرکوله رو داره.حالا اینکه پمپ میتواند از هر نوعی باشد چیزی که در انتخاب پمپ اهمیت دارد میزان هد و دبی و قدرت آن برای مورد مصرف و استفاده ما می باشد و نیز نوع سیال .

توضیحات محصول

 کلمه سیرکولاتور صرفا” یک اصطلاحه است به هر پمپی را که در مدار بسته ای قرار دهیم چه در مسیر رفت و چه برگشت حکم پمپ سیرکوله رو داره.حالا اینکه پمپ میتواند از هر نوعی باشد چیزی که در انتخاب پمپ اهمیت دارد میزان هد و دبی و قدرت آن برای مورد مصرف و استفاده ما می باشد و نیز نوع سیال .
پمپ های سیرکولاتور جهت تامین آب داغ در سیستم های گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد از جمله سیستم های گرمایش مرکزی و منطقه ای و گردش آب در سیستم های آب گرم خانگی پمپ سیرکولاتور در مدار بسته از جمله مدار شوفاژ قابل استفاده است.


پمپ سیر کولاتور برای گردش آبگرم در دو نوع خطی و زمینی ساخته می شود .
انتخاب پمپ سیرکولاتور آبگرم برای قرار گرفتن در مدار سیستم حرارت مرکزی بر مبنای دبی آبگرم ساختمان می باشد, چنانچه این دبی کم باشد از پمپ سیرکولاتور خطی استفاده میشود که روی خطوط لوله نصب می گردند و اگر دبی آبگرم زیاد باشد باید از پمپ سیرکولاتور زمینی استفاده شود که شامل الکتروپمپ و موتور می باشد که توسط کوپلینگ و سیل مکانیکی برروی شاسی قرار می گیرند.