پمپ سانتریفیوژ

خلاصه توضیحات:

پمپ به دستگاهی اطلاق می شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از درون خود می گذرد انتقال می دهد.

توضیحات محصول

پمپ به دستگاهی اطلاق می شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از درون خود می گذرد انتقال می دهد.
متداول ترین تقسیم بندی پمپ ها بر اساس نحوه انتقال انرژی مربوطه به سیال است که براساس آن به موارد زیر تقسیم می گردند:
دارای انتقال انرژی پیوسته: که بنام پمپ دینامیکی شناخته می شود. از این گونه پمپ ها می توان به توربوپمپ ها, پمپ های محیطی و پمپ های خاص اشاره نمود.


دارای انتقال انرژی متناوب ( دوره ای یا پریودیک ): که تحت عنوان پمپ های جابجایی شناخته می شوند. ازآنها می توان به پمپ های رفت آمدی و پمپ های گردشی اشاره کرد.
نوعی از پمپها که بر اساس نیروی گریز از مرکز سیال در حال گردش طراحی شده , پمپ سانتریفوژ است .
این نوع پمپ دارای کاربردهای فراوانی از قبیل استفاده در آبرسانی , آبیاری , دفع فاضلاب , کنترل و تغییر مسیر سیلابها , صنایع شیمیایی , صنایع غذایی و اطفاء حریق می باشد .