نمایشگر

خلاصه توضیحات:

نمایشگر

توضیحات محصول

نمایشگر
 
نمایشگر یکی از وسایل جانبی در سیستم های اتوماسیون و ابزاردقیق می باشد . که وظیفه اعلان مقدار پارامتر مربوطه را به اپراتور به عهده دارد . معمولا نمایشگر ها بصورت دیجیتال ، آنالوگ و نموداری می باشند . نمایشگر با اعلان مقدار فشار ، دما ، رطوبت ، فلو و .... به اپراتور ، وی را در کنترل اتوماسیون یاری می نماید.
 
عملكرد نمایشگر :
مكانیـسم عمـلكرد نمایشگر بصورت دیجیتال و آنالوگ می باشد. که با توجه به نوع کاربری سیستم قابل انتخاب می باشد.
 
انواع نمایشگر  :
 
با توجه به كاربردی كه دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند:
 
- نمایشگر فشار
- نمایشگر دما
- نمایشگر رطوبت
- نمایشگر فلو