لودسل

خلاصه توضیحات:

در لغت به معنای سلول وزن،‌ وزن سنج یا حسگر بار است. لودسل یا Load Cell یك نوع حسـگر الكترونیكی برای اندازه گیری وزن و نـیرو است که در سیـستم های تـوزین مورد استـفاده قـرار می گیرد

توضیحات محصول

لودسل
 
در لغت به معنای سلول وزن،‌ وزن سنج یا حسگر بار است. لودسل یا Load Cell یك نوع حسـگر الكترونیكی برای اندازه گیری وزن و نـیرو است که در سیـستم های تـوزین مورد استـفاده قـرار می گیرد . این محـصول تغـییرات وزن را بر اساس تغییر ولتاژ
براساس وزن بار وارده حس كـرده و آن را به نـشان دهنده الكتـرونیـكی یا اندیكاتور منتـقل می نماید . هر كدام  از این انواع با كلاس های مختلفی تقـسیم می شود . هر لـودسل دارای مشخصاتی نـظیر كلاس ارائه شده می باشد ، كلاس هر لودسل
لودسل های مـرغوب و دقیـق دارای استـاندارد OIML جـهانی می باشـند كه این اسـتاندارد مـبین كیـفیت و دقت ساخت این محصول است . بنابر این عملیات سنجش وزن بوسیله لودسل هایی كه فاقد این استاندارد باشند قابل اطمینان نخواهد بود .
 
عملكرد لودسل :
مكانیـسم عمـلكرد لودسل بر اساس تغـییرات طول ناشی از وارد شدن بار می باشد كه سبب تغییر خروجی آن می شود. این وسـیله فشار وارده از سوی جسم و مـوارد مورد نظر را به سیگنال الكتریكی تبدیل می كند و این امكان را به وجود می آورد كه لودسل به وسیله آن وزن دقیق مواد را بدست آورد .
 
انواع لودسل  :
 
با توجه به كاربردی كه دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند:
 
- لودسل فشاری  Compression
- لودسل خمشی  Shear Beam
- لودسل تك پایه  Single point
- لودسل كششی  S-Type
جهت اطلاعات بیشتر درباره لودسل با کارشناسان ابزار دقیق این شرکت تماس حاصل نمائید.