رطوبت

خلاصه توضیحات:

رطوبت سنج وسیله ای است که توانایی سنجش و اعلام میزان رطوبت محل مورد نظر را دارا می باشد. واحد اندازه گیری درصد است (محدوده اندازه گیری ۰٫۰ الی ۱۰۰ %). رطوبت نسبی بالاترین میزان رطوبت است که هوا می تواند بدون چگالش آن را نگه دارد. این تجهیزات قادر است بوسیله یک ترموستات میزان دما رانیز با واحد C یا F اندازه گیری و نمایش دهد.

توضیحات محصول

رطوبت سنج

رطوبت سنج وسیله ای است که توانایی سنجش و اعلام میزان رطوبت محل مورد نظر را دارا می باشد. واحد اندازه گیری  درصد است (محدوده اندازه گیری ۰٫۰ الی ۱۰۰ %). رطوبت نسبی بالاترین میزان رطوبت است که هوا می تواند بدون چگالش آن را نگه دارد. این تجهیزات قادر است بوسیله یک ترموستات میزان دما رانیز با واحد C یا F اندازه گیری و نمایش دهد.

یکی از پارامترهایی که در مورد رطوبت سنج همواره مطرح است، توانایی رطوبت سنج در اندازه گیری نقطه شبنم می باشد. نقطه شبنم دمائی است که در آن بخار آب موجود در هوا چگالش می شود. این پارامتر در اندازه گیری رطوبت نسبی رایج و مرسوم  نیست اما درصنایع هواشناسی، شیمی و مونتاژ الکترونیکی کاربرد وسیعی دارد.
بخار سنج نیز یک دستگاه رطوبت سنج / دما سنج است که به وسیله حباب خشک / مرطوبت عمل می کند. حباب خشک / خیس یک تکنولوژی اندازه گیری دستگاه هیدروترمومتر است که این الگوریتم در بعضی دستگاهها طراحی و تعبیه گردیده است.

رطوبت سنج , رطوبت سنج دیجیتال , رطوبت سنج خاک ,  انواع رطوبت سنج , سایکرومتر , رطوبت نگار , رطوبت سنج لوترون , رطوبت سنج لوترون , رطوبت سنج استاندارد , دستگاه رطوبت سنج , سنسور رطوبت سنج , قیمت رطوبت سنج , رطوبت سنج فلوک ,  رطوبت,دمانگار ,