تابلو برق

خلاصه توضیحات:

تابلو برق به محفظه فلزی یا پلیمری گفته می شود که وظیفه حفاظت از تجهیزات الکتریکال و همچنین محافظت از افراد در ارتباط با آن را بر عهده دارد. در یک تابلو برق معمولا از کابل ، شین های مسی ، ترمینال ، کنتاکتور ، بی متال ، کنترل فاز ، تایمر و ... استفاده می گردد.

توضیحات محصول

تابلو برق
 
تابلو برق به محفظه فلزی یا پلیمری گفته می شود که وظیفه حفاظت از تجهیزات الکتریکال و همچنین محافظت از افراد در ارتباط با آن را بر عهده دارد. در یک تابلو برق معمولا از کابل ، شین های مسی ، ترمینال ، کنتاکتور ، بی متال ، کنترل فاز ، تایمر و ... استفاده می گردد.

 
عملكرد تابلو برق :
مكانیـسم طراحی تابلو برق بصورت فشار ضعیف ، فشار متوسط و فشار قوی می باشد. که با توجه به نوع کاربری سیستم قابل انتخاب می باشد.
 
انواع تابلو برق :
 
با توجه به كاربردی كه دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند:
 
تابلو برق عمومی
تابلو برق کنتوری
تابلو برق plc
تابلو برق ضد انفجار