لرزه گیر

حالت نمایش:
  • لرزه گیر لاستیکی

    لرزه گیر های لاستیکی ، جهت خطوط لوله صنایع پتروشیمی، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، صنایع فولاد، صنایع سیمان، سیستم های حرارتی، تهویه مطبوع و... استفاده می شود.

  • لرزه گیر جوشی

    لرزه گیر جوشی ، جهت خطوط لوله صنایع پتروشیمی، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، صنایع فولاد، صنایع سیمان، سیستم های حرارتی، تهویه مطبوع و... استفاده می شود.

  • لرزه گیر مهاردار

    لرزه گیر مهاردار , جهت خطوط لوله صنایع پتروشیمی, پالایشگاه ها, نیروگاه ها, صنایع فولاد, صنایع سیمان, سیستم های حرارتی, تهویه مطبوع و... استفاده می شود.