• اصلی

 • شیر اطمینان

شیرآلات بخار و ایمنی

حالت نمایش:
 • شیر فلکه سوزنی بخار

  شیر فلکه سوزنی بخار

 • استیم تراپ

  به طور كلي می توان تله ھاي بخار را به سه دسته مكانیكي، ترموستاتیك و ترمودينامیك تقسیم بندي نمود كه بايستي از ھر گروه در مكان مناسب با توجه به نوع و محل نصب تراپ استفاده نمود! در زير به طور اجمال به خصوصیات انواع تله ھاي بخارو محل مناسب نصب اشاره می گردد

 • شیر سوزنی بخار

  شیر سوزنی بخار : یک شیر سوزنی بخار ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان ، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده قرار می -گیرد.

 • شیر اطمینان

  شیر اطمینان دنده ای در مسیر لوله کشی به جهت جلوگیری از اسیب رسیدن به سایر تاسیسات که هزینه ی بالایی دارند استفاده میشود.نحوه کار به این صورت است که در صورت بالا رفتن فشار بیش از حد مجاز قسمت بالایی شیر که ضعیف تر است تخریب شده و مسیر فشار جو باز میشود که باعث کاهش فشار در سیستم میشود.