اتصالات

حالت نمایش:
 • سه راه جوشی بنکن

  سه راه جوشی بنکن

 • تبدیل غیر هم مرکز

  تبدیل غیر هم مرکز

 • تبدیل هم مرکز جوشی

  تبدیل هم مرکز جوشی

 • زانو جوشی بنکن

  زانو جوشی بنکن

 • اتصالات مانیسمان بنکن

  اتصالات مانیسمان بنکن

 • اتصالات استیل

  اتصالات استیل به دو صورت اتصالات استیل جوشی و اتصالات استیل دنده ای تولید و در صنایع غذایی ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع دارویی و شیمیایی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

 • اتصالات پلی اتیلن

  اتصالات پلی اتیلن به دو صورت اتصالات پلی اتیلن جوشی و اتصالات پلی اتیلن دنده ای تولید و در صنایع آب ، گازرسانی ، کشاورزی و آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار می گیرد.

 • اتصالات جوشی

  اتصالات جوشی بصورت اتصال جوشی و به دو صورت اتصالات جوشی فولادی و اتصالات جوشی استیل تولید و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

 • اتصالات فشارقوی

  اتصالات فشار قوی بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات فشار قوی فولادی و استنلس استیل و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا فشار بالا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

 • اتصالات گالوانیزه

  اتصالات گالوانیزه بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تولید و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.