• اصلی

کارگروه های پترو کاسپین

شرکت پترو کاسپین در جهت برطرف نمودن نیاز صنایع اصلی کشور و مشاوره تخصصی در خصوص تامین تجهیزات صنایع مربوطه، تعمیرات اساسی، و مشاور در زمینه راه اندازی خطوط جدید اقدام به راه اندازی 12 کارگروه تخصصی صنایع به شرح ذیل نموده است:

 • ;کارگروه تخصصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  نفت، گاز و پتروشیمی  و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی (متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  غذایی، دارویی و شیمیایی و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع سیمان، کاشی و سرامیک (متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  سیمان، کاشی و سرامیک و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع آب و فاضلاب و خطوط آبرسانی ( متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  آب و فاضلاب و خطوط آبرسانی و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع نیروگاهی، برق و انتقال ( متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  نیروگاهی، برق و انتقال و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع فولاد، مس،روی و آلومینیوم (متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  فولاد، مس،روی و آلومینیوم و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع ساختمانی و تاسیساتی (متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  ساختمانی و تاسیساتی و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع ماشین سازی، قطعه سازی و خودروسازی (متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  ماشین سازی، قطعه سازی و خودروسازی و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع چوب، کاغذ، پلاستیک و لاستیک (متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  چوب، کاغذ، پلاستیک و لاستیک و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع دریایی، بندری (متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  دریایی، بندری و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع نساجی، فرش و موکت (متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  نساجی، فرش و موکت و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)
 • کارگروه تخصصی صنایع برودتی، حرارتی و مبدل حرارتی (متشکل از کارشناسان متخصص و آشنا به نیازها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  برودتی، حرارتی و مبدل حرارتی و امکان ارائه مشاوره در این صنعت در زمینه تعویض قطعات، تعمیرات و نگهداری، و راه کارهای جدید در کاهش استهلاک تجهیزات  می باشد.)